Steun onze stichting

Voor de restauratie van het beeld van Sint-Gertrudis, de glasramen en andere kunstwerken (klokken enz.) afkomstig uit de oude kerk en voor de aankoop van meubilair en andere kunstwerken die een plaats zullen krijgen in de nieuwe kerk, door te doneren aan de Gertrudis Foundation!

Het budget voor de heropbouw van de kerk is ontoereikend voor de kosten van restauratie en instandhouding van de kunstwerken en voor de aankoop van het meubilair waarmee de kerk zal worden aangekleed.

Om die uitgaven te helpen dekken, hebben enkele parochianen een stichting van openbaar nut opgericht: de Gertrudis Foundation.

Er werd een partnerschapsovereenkomst gesloten tussen de Gertrudis Foundation en de Koning Boudewijnstichting. Zo kan elke gift aan de Koning Boudewijnstichting volledig worden doorgestort aan de Gertrudis Foundation en is elke gift vanaf € 40 op jaarbasis fiscaal aftrekbaar.

Het volstaat uw gift over te maken op de rekening van de Koning Boudewijnstichting (IBAN BE10 0000 0000 0404 – BIC: BPOTBEB1) met als gestructureerde mededeling 128/2860/00080. Opgelet: die mededeling is van cruciaal belang. Zonder die mededeling kan de Koning Boudewijnstichting uw gift niet toewijzen aan de Gertrudis Stichting.

U kunt, als u dat wenst, doneren voor de restauratie van een welbepaald object. U kunt hiervoor, parallel met uw betaling, een e-mail sturen aan de Gertrudis Foundation.

Uiteraard zijn ook andere vormen van ondersteuning of mecenaat welkom! Aarzel niet voor elk voorstel contact op te nemen via info@gertrudisfoundation.be.

Alvast hartelijk dank voor uw gul gebaar!

 

Verantwoordelijke uitgever: Baudouin Boone p/a Gertrudis Foundation, ondernemingsnr. 642.897.489, maatschappelijke zetel Sint-Gertrudisstraat 17, 1040 Etterbeek, tel. 0478 48 83 .09