Doelstellingen

 Wat zijn de doelstellingen van de Gertrudis Foundation?

 Inzamelen

De middelen inzamelen die nodig zijn om onder meer de kosten te dekken voor de restauratie en de bewaring van het beeld van Sint-Gertrudis (uit het einde van de 15e eeuw en toegeschreven aan het atelier van de beeldhouwers Borremans) en van andere kunstwerken die afkomstig zijn uit de 3 Sint-Gertrudiskerken die zijn verdwenen op het Van Meyelplein in Etterbeek  (glasramen, kruisbeeld, klokken enz.) –  meer info op Wikipedia

Financieren

De uitgaven dekken voor de binneninrichting van de nieuwe kerk, waar de kunstwerken zullen worden ondergebracht, of onvoorziene kosten in het kader van de bouw ervan.

De heropbouw van de Sint-Gertrudiskerk van Etterbeek kadert in een verhaal dat teruggaat naar de 12e, of zelfs de 10e eeuw. De levenswijzen mogen in de loop van de eeuwen dan grondig veranderd zijn, de fundamentele behoeften van de mens blijven dezelfde: samenkomen, bezinnen, herbronnen. Verzuchtingen waarop facebook & co geen antwoord hebben.

De kerk is een oord waar mensen samenkomen, bidden, mediteren. Ze speelt in op de fundamentele noden van de mens. Vanuit die wetenschap zet de Sint-Gertrudisparochie van Etterbeek zich al vele jaren in voor de heropbouw haar kerk, zij het in een bescheidener versie dan voorheen. Een moderne kerk die openstaat voor cultuur, zoals (sacrale) muziekconcerten en conferenties. Het project is op de goede weg.

Rest de vraag over de bestemming van de klokken, het beeld van Sint-Gertrudis, de glasramen en de kunstwerken. Glasramen nodigen uit tot meditatie, een beeld zet aan tot gebed en klokken brengen mensen samen. Ze geven het gebouw zijn sacrale uitstraling.

De Gertrudis Foundation heeft uw steun nodig om van dit nieuwe gebouw een plek te maken waarin cultus, ontmoetingen, cultuur en gastvrijheid centraal staan!

Alle donateurs worden regelmatig op de hoogte gehouden over de vorderingsstaat van het project en over de ingezamelde fondsen. Ze kunnen mee volgen hoe hun giften worden aangewend.

Wenst u niet te genieten van de fiscale aftrekbaarheid, dan kunt u rechtstreeks doneren op de rekening van de Gertrudis Foundation:(IBAN) BE87 7360 3856 5094 ­– (BIC) :KREDBEBB. (BBAN) 736-0385650 – 94